skip to Main Content
21171008 info@falkenanalyse.dk

Koder og originale dokumenter

Ved afslutning af en opgave afleverer vi eventuelle originale dokumenter og vi opbevarer ikke koder til kundens systemer, med mindre andet er aftalt.

Fakturering

Fakturaer sendes elektronisk.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra faktureringsdato med mindre andet er angivet på faktura.
Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 150 kr. pr. rykker.

Ansvar

Falken Analyse Aps har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Back To Top